Hae sivuilta
 

 
RINTAMAVETERAANIEN, SOTAINVALIDIEN JA ERITYISRYHMIEN KUNTOUTUS

Kiljavan Sairaala on tehnyt Valtiokonttorin kanssa sopimuksen rintamaveteraanien, sotainvalidien ja erityisryhmien ympärivuorokautisen kuntoutuksen toteuttamisesta vuosina 2018-2022 Etelä-Suomen alueella.

 
Kuntoutuksessa pyritään veteraanien säännölliseen vuosittaiseen kuntoutukseen. Kuntoutusjakso kestää 10 tai 14 vuorokautta.  Myös veteraanien puolisot ovat oikeutettuja samanaikaiseen kuntoutusjaksoon.

 

Lähetteen kuntoutukseen saa omasta kotikunnasta tai Valtiokonttorista. Kuntoutuksen kustantaa kokonaisuudessaan Valtiokonttori.


 

Monipuolinen kuntoutusohjelma
 
Kuntoutuksella tuetaan itsenäistä selviytymistä jokapäiväisissä toiminnoissa. Kiljavalla tähän tavoitteeseen pyritään monipuolisen ja laajan kuntoutusohjelman avulla. Aktiivinen kuntoutus tapahtuu moniammatillisen tiimin ohjauksessa.
 
Kuntoutusjakso sisältää mm. henkilökohtaista fysioterapiaa, toimintaterapiaa, apuvälinepalveluita, liikunnanohjausta, kuntosali- ja allasharjoittelua, ulkoilua, virikeohjausta, musiikkia, laulua, tanssia, pelejä, sosiaalipalveluiden ohjausta sekä henkistä hyvinvointia tukevaa toimintaa sairaalapastorin johdolla.
 
 


Lisätietoja hakemisesta


Valtiokonttorin ohjeet

 
 
Päivitetty 21.1.2020
 
 
 

Kiljavan Sairaala Oy, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 040 158 3005, info(ät)kiljavansairaala.fi