Hae sivuilta
 

 
ASIAKASPALAUTTEET

Asiakaspalaute
Asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua seurataan jatkuvasti asiakaspalautteiden avulla. Jokainen kuntoutuja saa kuntoutusjaksonsa päätyttyä Kiljavan Sairaalan asiakaspalautelomakkeen, johon voi kirjoittaa vapaamuotoisesti kommentit, palautteen hoidosta ja kuntoutuksesta sekä mahdolliset kehittämistoiveet. Palautteiden yhteenveto käsitellään viikoittain osastokokouksissa sekä kuukausittain sairaalan johtoryhmässä ja hallituksen kokouksessa.
 
Muistutus ja kantelu
Mikäli olet tyytymätön saamaasi hoitoon, kannattaa sinun keskustella asiasta hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa jo sairaalajakson aikana. Näin mahdolliset virheet voidaan korjata saman tien.
Jos avoin keskustelu tai asiakaspalautteen antaminen eivät ole riittäviä toimia, voit tehdä lääketieteelliseen hoitoosi tai kohteluusi liittyvän kirjallisen muistutuksen tai kantelun. Muistutuksen tai kantelun tekemisessä neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasasiamies.
Muistutus on muodoltaan vapaamuotoinen ja se toimitetaan hoitavaan yksikköön. Sairaalan johto käsittelee muistutuksen ja vastaa siihen kirjallisesti. Muistutuksen voi tehdä myös potilaan omainen.
Kantelu tehdään aluehallintovirastoon tai Valviraan
 
Potilasvahinkoilmoitus
Mikäli epäilet, että omassa tai omaisesi hoidossa on tapahtunut hoitovirhe, on asiasta mahdollista tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee, onko potilaalle aiheutunut potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko.
 
Potilasasiamies
Lisätietoa ja neuvontaa kaikista yllä mainituista antaa Kiljavan Sairaalan potilasasiamies, puh. 044 4942 227. Potilasasiamies ei ota kantaa käsiteltäviin asioihin.
 
Päivitetty: 1.10.2019
 
 
 

Kiljavan Sairaala Oy, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 040 158 3005, info(ät)kiljavansairaala.fi